Meno:Silvia
Priezvisko:Strungová
Názov:Zbierka príkladov z počítačového videnia
Vedúci:Doc.RNDr. Milan Ftáčnik, PhD.
Rok:2008
Blok:PG
Kľúčové slová:Počítačové videnie, ImageJ, zbierka príkladov
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo pripraviť sériu riešených príkladov z pokročilých častí počítačového videnia. Vytvorili sme internetovú zbierku riešených aj neriešených príkladov. Na riešenie sme využili voľne dostupný program ImageJ. Poskytli sme tiež návod, ako sa pomocou neho dajú riešiť príklady.

Súbory diplomovej práce:

strungova.pdf
web_diplomka.zip