Meno:Michal
Priezvisko:Hučko
Názov:Platformovo nezávislý engine na renderovanie objemových dát
Vedúci:RNDr. Michal Červeňanský
Rok:2008
Blok:PG
Kľúčové slová:objemová vizualizácia, vizualizačný engine, vzdialená vizualizácia
Abstrakt:Cieľom práce je vytvoriť prostredie vhodné na rýchly vývoj vizualizačných algoritmov alebo ich implementácií s dôrazom na vysokú znovupoužiteľnosť kódu a platformovú nezávislosť. Prostredie má byť založené na modeli grafu scény a má umožniť použitie s ľubovoľným užívateľským rozhraním. V práci sme sa zamerali na oddelenie priamo nesúvisiacich operácií a vytvorenie komunikačného kanálu medzi nimi. Navrhli sme originálnu architektúru využívajúcu samostatne kompilovateľné pluginy rozširujúce funkčnosť enginu. Architektúra pozostáva z troch funkčných blokov zameraných na prácu s dátami, elementami scény a vizualizačnými pluginmi. Navrhnuté prostredie je kompletne bezpečné voči súčasnému použitiu z viacerých vlákien a umožňuje vykonávať požadované operácie asynchrónne. Implementovali sme aj serverovú verziu enginu umožňujúcu vzdialenú vizualizáciu. Výsledok práce umožní znížiť náročnosť implementácie vizualizačných algoritmov, ako aj tieto zdielať v rámci vývojových skupín, či mimo nich.

Súbory diplomovej práce:

thesis.pdf