Meno:Michal
Priezvisko:Borga
Názov:Vlastnosti bezkontextových grafových jazykov
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2008
Blok:APV
Kľúčové slová:grafové gramatiky, usmerňovanie odvodenia, blokujúce hrany, konfluentnosť
Abstrakt:V práci sa zaoberáme skúmaním vlastností a porovnávaním rôznych typov NCE a NLC grafových jazykov. Predstavíme si analogické aj kontrastné vlastnosti niektorých tried grafových jazykov v porovnaní s jazykmi nad reťazcami. Napríklad si ukážeme, že bezkontextové grafové jazyky spĺňajú vlastnosti pumpovacej lemy pre bezkontextové jazyky nad reťazcami, čo sa týka ich hustoty slov v jazyku. A naopak ukážeme, že bezkontextové grafové jazyky nemôžu obsahovať všetky grafy nad danými abecedami uzlov a hrán.

Súbory diplomovej práce:

document.pdf