Meno:Julius
Priezvisko:Juhász
Názov:Analýza a posúdenie štandardov pre riadenie údržby softvéru
Vedúci:Mgr. Róbert Kormaňák
Rok:2008
Blok:PPS
Kľúčové slová:softvérová údržba, životný cyklus softvéru, softvérové inžinierstvo, medzinárodné štandardy
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou softvérovej údržby, hlavne riadením tohto procesu. Popisuje spôsob merania udržovateľnosti softvérových aplikácii. Na základe údajov z vykonaného prieskumu analyzuje vplyv zásad riadenia údržby podľa medzinárodných štandardov na celkovú úroveň udržovateľnosti aplikácii v skúmaných softvérových spoločnostiach. Taktiež skúma vplyv iných faktorov na množstvo úsilia potrebného na údržbu aplikácii.

Súbory diplomovej práce:

thesis.pdf