Meno:Filip
Priezvisko:Likavčan
Názov:Podpora ubytovacieho procesu
Vedúci:Mgr. Martin Králik
Rok:2008
Blok:PPS
Kµúčové slová:ubytovací proces, webová aplikácia, automatizácia
Abstrakt:Práca sa zaoberá analýzou ubytovacieho procesu Univerzity Komenského. Analýza popisuje ako funguje ubytovací proces a identifikuje v ňom problematické miesta. Na základe analýzy je v ďaląej časti práce navrhnutý a implementovaný systém na podporu ubytovacieho procesu. Systém umoľňuje flexibilne konfigurova» kµúčové parametre ubytovacieho procesu na µubovoµnej fakulte.

Súbory diplomovej práce:

diplomova_praca.pdf
ubytovanie.zip