Meno:Ján
Priezvisko:Reguli
Názov:Metrické vlastnosti boolovských funkcií s daným počtom jednotiek
Vedúci:Doc. RNDr. Eduard Toman CSc.
Rok:2008
Blok:MMI
Kµúčové slová:Náhodná boolovská funkcia, disjunktívna normálna forma, minimalizácia, pravdepodobnostné metódy
Abstrakt:Skúmame náhodné boolovské funkcie n premenných, ktorých počet jednotiek je daný funkciou m(n). Táto práca prezentuje asymptotické odhady maximálnej dĺľky iredundantnej disjunktívnej normálnej formy a počtu iredundantných disjunktívnych normálnych foriem náhodnej boolovskej funkcie.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.pdf