Meno:Peter
Priezvisko:Orolín
Názov:Triedy jazykov definované pomocou obmedzení LBA
Vedúci:Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2008
Blok:MMI
Kµúčové slová:LBA, DLBA, zmena obsahu políčka, sweep automaty
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá skúmaním tried jazykov, ktoré sú definované pomocou deterministických a nedeterministických lineárne ohraničených automatov, pričom vo výpočte obmedzíme počet zmien obsahu políčka.

Súbory diplomovej práce:

dpl.pdf