Meno:Martin
Priezvisko:Čulen
Názov:XML, databázy a webové služby - meteorologické webové služby
Vedúci:Ing. Imrich Buranský, CSc.
Rok:2005
Blok:PPS
Kľúčové slová:XML, web services, XML database,
Abstrakt:Obsahom diplomovej práce je popis technológií a štandardov súvisiacich s XML, webovými službami. Zaoberám sa použitím jazyka XML v databázach. V praktickej časti sa zaoberám tvorbou meteorologických webových služieb.

Súbory diplomovej práce:

xml_databazy_a_web_services.doc
source.rar