Meno:Juraj
Priezvisko:Prievalský
Názov:Optické rozpoznávanie testov
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:optické rozpoznávanie testov, topologické značky, geometrické značky
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť spôsob rýchleho a spoľahlivého rozpoznávania značiek počítačom a ich využitie pri vyhodnocovaní naskenovaných testov. Test štandardného formátu papiera A4 bude pozostávať z odpoveďových políčok a špeciálne navrhnutých značiek umiestnených do rohov papiera. Program dostane na vstupe naskenovaný test a automaticky ho vyhodnotí. Systém bude robustný na afinné transformácie a šumy, ktoré môžu vzniknúť pri naskenovaní testu. K dosiahnutiu cieľa boli použité technológie .NET a jazyk C#. Aplikácia beží na platforme Windows a súčasťou je aj ukážková sada testov.

Súbory diplomovej práce:

softver.zip
diplomovka.pdf