Meno:Tomáš
Priezvisko:Drimal
Názov:Knižnica (framework) pre kreslenie grafov
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:vykresľovanie grafov, Silverlight, C#, interaktívny systém
Abstrakt:Cieľom práce bolo urobiť prehľad technológií, pomocou ktorých by sa dal implementovať interaktívny systém na zobrazovanie grafov. Cieľom bolo taktiež zanalyzovať dostupné riešenia, určiť ich nedostatky, nájsť prednosti a zaujímavé myšlienky, ktoré by sa dali následne uplatniť pri návrhu vlastného interaktívneho systému. Cieľom bolo navrhnutý systém aj implementovať a vytvoriť web so systémom, dokumentáciou a ukážkami na stiahnutie.

Súbory diplomovej práce:

GraphicChart_0_40.zip
diplomova-praca-drimal.pdf