Meno:Šimon
Priezvisko:Zámečník
Názov:Správa distribuovaných systémov
Vedúci:RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2005
Blok:APV
Kľúčové slová:load balancing, checkpointing, PVM, migrácia úloh
Abstrakt:Práca zhrňuje oblasť checkpointingu a migrácie úloh pre PVM (Parallel Virtual Machine), navrhuje load balancingový algoritmus pre vyrovnávanie záťaže v PVM clusteri, ktorý využíva migráciu úloh. Je uvedená praktická implementácia tohto algoritmu pre systém DPVM (Dynamite PVM) a jej empirické zhodnotenie a porovnanie s pôvodným load balancingom systému DPVM.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.ps
my-monitor-src.tar.bz2
loadsim-src.tar.bz2
pvmsim-src.tar.bz2
dpvm-monitor-gcc3-src.tar.bz2
dpvm-gcc3x-src.tar.bz2
dvmp-chkpt-glibc-2.3.2-bin.tar.bz2