Meno:Peter
Priezvisko:Ambrož
Názov:Práca procesorov v chránenom režime
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:Chránený režim, virtualizácia, systémové programovanie
Abstrakt:Témou diplomovej práce je virtualizácia PC, spôsoby a využitie virtualizácie, fungovanie chráneného režimu v 32-bitových procesoroch, a rozdiely vo fungovaní na 64-bitových procesoroch rodiny Intel. Sústredíme sa najmä na techniky využité v operačných systémoch. Dôležitou súčasťou práce je spustiteľný program, ktorý demonštruje vybrané procesy interaktívnym spôsobom. Cieľovou skupinou sú najmä začínajúci systémoví programátori.

Súbory diplomovej práce:

cpu386.pdf
prot386.tar.gz