Meno:Marek
Priezvisko:Ludha
Názov:Implementácia prístupu k súborovému systému exFAT
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:exFAT, linux kernel module, data reverse engineering
Abstrakt:exFAT je súborový systém, podporu ktorého na osobné počítače priniesol Service Pack 1 pre operačný systém Windows Vista. V čase písania tohoto dokumentu neboli o ňom dostupné žiadne technické informácie (až na stručné vymenovanie niektorých nových vlastností). Cieľom tejto práce je umožniť prístup k tomuto súborovému systému (pomocou) softvéru s otvoreným zdrojovým kódom. V prvých dvoch kapitolách prináša prehľad súborového systému FAT a niektorých vlastností NTFS, ktorých znalosť je potrebná na pochopenie fungovania exFAT. V tretej kapitole načrtávam spôsob, akým som dospel k prezentovaným informáciam o exFAT. Nasleduje technická dokumentácia, ktorá zhŕňa poznatky tretej kapitoly a dopĺňa ich informáciami získanými štúdiom [Hir]. Súčasťou tejto práce je patch pre Linux 2.6, ktorý umožňuje čítanie z tohoto súborového systému.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
ludha.tgz