Meno:Ivana
Priezvisko:Hudáková
Názov:Nedeterminizmus v konečných automatoch
Vedúci:Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:konečné automaty, nejednoznačnosť, stavová zložitosť, operácie na jazykoch
Abstrakt:Nedeterminizmus do konečných automatov zaviedli Rabin a Scott, čím získali zariadenie s rovnakou výpočtovou silou, ktoré je možné jednoduchšie zapísať. Neskôr sa nedeterminizmus začal považovať za prostriedok, ktorý je možné merať. V prvej časti práce popisujeme viaceré modely konečných automatov, s rôznym množstvom nedeterminizmu a vysvetľujeme, aké sú medzi týmito triedami vzťahy. V druhej časti sa venujeme operáciám, ktoré sa pre modely NFA a DFA skúmali a skúmame tieto operácie pre ostatné triedy konečných automatov. V poslednej kapitole prezentujeme našu novú techniku na oddeľovanie tried konečných automatov. Pomocou tejto techniky dokazujeme tvrdenie SUFA $<_P$ FNA, ktoré bolo doteraz otvorené.

Súbory diplomovej práce:

final.pdf