Meno:Juraj
Priezvisko:Porubský
Názov:Vizualizácia distribuovaných algoritmov
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:distribuované algoritmy, distribuované programovanie, vizualizácia, simulácia, voľba šéfa, výmena správ
Abstrakt:Práca sa primárne zaoberá špecifikáciou, popisom a implementáciou systému, ktorý podporuje vizualizáciu distribuovaných algoritmov v reálnom čase. Vizualizácia v reálnom čase kladie veľké nároky na výpočtovú silu procesora, preto bola snaha realizovať implementáciu čo najefektívnejšie. Sekundárnym zameraním práce je implementácia vybraných distribuovaných algoritmov v tomto systéme a popis ich funkčnosti.

Súbory diplomovej práce:

vda.pdf
VDA.zip