Meno:Marián
Priezvisko:Devečka
Názov:Balancovaný Antispamový Systém
Vedúci:RNDr. Marián Vittek, PhD.
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:Spam, Filtrovanie Spamov, Antispamový Systém, XPCOM, Prídavný Modul
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou spamu a metódami ochrany voči spamu. Popisujú sa nedostatky existujúcich metód ochrany a skúma sa nápad nového experimentálneho antispamového systému. V ďalšej časti je prakticky navrhnutá a naimplementovaná jedna z foriem tohto systému. Tento systém ponúka odhaľovanie spamu na základe myšlienky vyváženej komunikácie pri ohodnocovaní správ kreditmi.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.pdf
priloha.zip