Meno:Marcel
Priezvisko:Sýkora
Názov:Web formulárový framework
Vedúci:Ing. Maroš Ivančo
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:framework, web formulár, web front-end, webová aplikácia
Abstrakt:Web svojím stále rozširujúcim sa záberom zasahuje takmer všetkých oblasti každodenného života. Z ďaleka už nie je takou statickou prezentáciou, akou býval. Dynamickosť webu predstavujú najmä rôznorodé webové aplikácie. Našimi opratami k nim sú užívateľské rozhrania – webové formuláre. Táto práca sa zaoberá analýzou samotných webových formulárov ako aj ich tvorbou. Tvorbu predstavujú najmä web formulárové frameworky. V práci prinášame formálnejší pohľad na formulárové frameworky a ich zaujímavé vlastnosti. Za prínos považujeme nevšedný formálnejší pohľad na webový formulár a web formulárový framework. Súčasťou práce je aj implementácia web formulárového frameworku. Vychádza z existujúceho riešenia, ktoré rozširuje o implementáciu vlastností čitateľnosti kódu a prístupnosti používateľom s obmedzeniami. Implementácia ukazuje prístup akým by sa mohol pôvodný framework uberať, čo je zároveň ďalším z prínosov práce.

Súbory diplomovej práce:

dforms.zip
Diplomova Praca - Marcel Sykora.pdf