Meno:František
Priezvisko:Šmitala
Názov:Konverzia DOCX na XHTML
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág
Rok:2009
Blok:INF
Kľúčové slová:Office Open XML, konverzia formátov dokumentov, DOCX
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou Office Open XML formátu. Má dve časti. V prvej teoretickej časti podáva popis formátu Office Open XML s dôrazom na DOCX dokumenty a v druhej praktickej časti sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie na konverziu dokumentu vo formáte DOCX na dokument vo formáte XHTML. K diplomovej práci je priložená výsledná aplikácia na konverziu DOCX na XHTML.

Súbory diplomovej práce:

thesis.pdf
CD.zip