Meno:Martin
Priezvisko:Dzurenko
Názov:Podpisové schémy umožňujúce odstraňovanie častí dokumentu
Vedúci:RNDr. Martin Stanek, PhD.
Rok:2005
Blok:MMI
Kľúčové slová:CES, CEAS, stromová prístupová štruktúra, modifikácia RSAProd
Abstrakt:Diplomová práca začína stručným úvodom do problematiky podpisových schém umožňujúcich odstraňovanie častí podpísaného dokumentu (CES), ktorý zahŕňa motivačný príklad, definíciu CES, implementáciu schémy RSAProd a popis niekoľkých prístupových štruktúr. Ďalšiu časť tvoria moje vlastné výsledky: grafová reprezentácia prístupovej štruktúry, definícia novej stromovej prístupovej štruktúry a modifikácia schémy RSAProd.

Súbory diplomovej práce:

dzurenko.zip