Meno:Martin
Priezvisko:Pijak
Názov:Kvantové komunikačné protokoly
Vedúci:Mário Ziman
Rok:2009
Blok:INF
Kµúčové slová:BB84, B92, modifikácie
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme modifikáciami kvantových komunikačných protokolov BB84 a B92.

Súbory diplomovej práce:

Diplomka.pdf