Meno:Michal
Priezvisko:Pecuch
Názov:Bezdrôtové senzorové siete
Vedúci:Doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:bezdrôtové sieťe, distribuované algoritmy, grafové algoritmy, komunikácia, topológia
Abstrakt:Práca tvorí ucelené zhrnutie umožňujúce ľahkú orientáciu v súčasnom hardvéri a protokoloch využívaných v bezdrôtových senzorových sieťach. Protokoly rozdeľuje podľa zaužívaných sieťových vrstiev a podľa spoločných vlastností a kritérií. Práca by mala byť chápaná ako dizajnérska príručka pri návrhu a tvorbe nových sietí tohoto typu nakoľko táto problematika je pomerne rozsiahla a neustále sa rozvíja.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova Praca FV.pdf