Meno:Maroš
Priezvisko:Bajtoš
Názov:Niektoré metrické vlastnosti náhodných prienikových grafov
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman CSc.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:náhodné prienikové grafy, priemer, ekvivalencia
Abstrakt:V predloženej práci študujeme náhodné prienikové grafy. Ukázali sme zosilnené tvrdenie o ekvivalencii náhodných prienikových grafov a štandardného modelu náhodných grafov G(n,p). Definovali sme podmienky, za ktorých sú ľubovoľné udalosti v týchto dvoch modeloch rovnako pravdepodobné. Ďalej sa v práci zaoberáme priemerom náhodných prienikových grafov, o ktorom neexistujú v dostupnej literatúre a publikáciách žiadne poznatky. Podarilo sa nám ukázať dolný odhad pre túto veličinu a získali sme užitočné tvrdenia, ktoré môžeme neskôr použiť pre jej presné vyčíslenie.

Súbory diplomovej práce:

praca.pdf