Meno:Marián
Priezvisko:Marcinčák
Názov:Refaktorovanie jazyka JavaScript a DHTML
Vedúci:RNDr. Marián Vittek, PhD.
Rok:2005
Blok:UI
Kľúčové slová:refaktorovanie, JavaScript, DHTML, katalóg, reštrukturovanie
Abstrakt:Refaktorovanie je proces softvérového vývoja a údržby, pri ktorom dochádza k zlepšeniu štruktúry a návrhu existujúceho kódu, pri zachovaní funkcionality a správania programu resp. systému. Práca skúma možnosti a spôsoby aplikácie techník refaktorovania na skriptovací jazyk JavaScript a jeho hostiteľské prostredie. Zistené refaktorovania pre JavaScript a DHTML sú zhrnuté do katalógu refaktorovaní. Na záver práce sú analyzované možnosti automatizácie nových refaktorovaní pomocou softvérového nástroja.

Súbory diplomovej práce:

diplomova_praca.pdf