Meno:Peter
Priezvisko:Gatial
Názov:Efektívne vyhľadávanie ciest v real-time stratégiách
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:Pathfindig, AStar, Dijkstra, BFS, PCD, Landmark, Multithreaded
Abstrakt:Vyhľadávanie ciest je častý problém v IT oblasti. Je to rozhodujúca časť každej real-time stratégie, pretože je to práve vyhľadávanie ciest čo robí hry real-time. Hry so slabým alebo príliš pomalým vyhľadávaním nie sú hrateľné. Táto práca vysvetľuje ako fungujú najznámejšie a najrozšírenejšie algoritmy. Prináša zlepšenie dolnych ohraničení nového algoritmu PCD, definuje novú waypoint heuristiku a navrhuje modifikáciu algoritmu Landmark A*. Zaoberá sa tiež ich praktickým použitím a časťou tejto práce je aj aplikácia vizualizujúca spomínané algoritmy.

Súbory diplomovej práce:

Gatial.pdf