Meno:Mariana
Priezvisko:Kuchyňárová
Názov:Hra pre virtuálne múzeum v prostredí COLLADA
Vedúci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:COLLADA, počítačová hra
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá prostredím COLLADA, tvorbou hry s použitím modelov v tomto formáte a spôsobom ich použitia vo flash aplikácii. Popisuje tvorbu schému COLLADA dokumentov. Predstavuje počítačovú hru Včely v múzeu. Včely v múzeu je budovateľská stratégia, ktorá simuluje život včiel a je venovaná Múzeu hodín v dome U dobrého pastiera. Navrhli sme metodológiu vyhodnotenia, skupinového hrania a testovania. Vyhodnotili sme reakcie hráčov na hru, ich činnosti na internete a názory na užitočnosť hier pre virtuálne múzeá. Hra je všeobecne použiteľná pre mediálny a audiovizuálny obsah. Experimentovali sme aj so skupinovým hraním hry v rámci seminára Virtuálna realita bez hraníc.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf