Meno:Peter
Priezvisko:Gazdík
Názov:Platnosť Berge-Fulkersonovej hypotézy pre špeciálne triedy snarkov
Vedúci:prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:snark, Berge-Fulkersonova hypotéza, súčin kubických grafov
Abstrakt:Berge-Fulkersonova hypotéza hovorí, že v každom bezmostovom kubickom grafe $G$ existuje šesť $1$-faktorov takých, že každá hrana grafu $G$ sa nachádza v práve dvoch z týchto $1$-faktorov. Keďže táto podmienka je triviálne splnená pre hranovo $3$-zafarbiteľné grafy, zaujímavé je v tejto súvislosti študovať bezmostové kubické grafy s chromatickým indexom štyri, takzvané snarky. V tejto práci zhrnieme niektoré nedávno publikované poznatky o tejto hypotéze, a ukážeme pomocou týchto poznatkov platnosť hypotézy pre triedy grafov, pre ktoré hypotéza nebola doteraz overená. Ukážeme, že hypotéza platí pre obe triedy zovšeobecnených Blanušovych snarkov a triedu zovšeobecnených Szekeresovych snarkov, ako aj pre niektoré triedy snarkov skonštruované pomocou súčinu kubických grafov.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka_gazdik.pdf