Meno:Peter
Priezvisko:Lenčéš
Názov:Kolmogorovská zložitosť a jej využitie
Vedúci:doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD.
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:Kolmogorovská zložitosť, najkratší popis, popisná zložitosť, nestlačiteľnosť, metóda nestlačiteľnosti
Abstrakt:V práci predstavujeme Kolmogorovskú zložitosť ako zaujímavý prípad popisnej zložitosti a ukazujeme jej vlastnosti a využitie na konkrétnych príkladoch. Na začiatku uvádzame potrebné teoretické základy, v každej kapitole vysvetľujeme teóriu Kolmogorovskej zložitosti, ktorú vzápätí aplikujeme pri riešení príkladov. Práca obsahuje množstvo príkladov, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť vedomosti nadobudnuté v teoretickej časti a dopĺňajú ich. Nachádzajú sa v nej riešené príklady ako aj úlohy na precvičenie pre čitateľa.

Súbory diplomovej práce:

Kolmogorovska_zlozitost_a_jej_vyuzitie.pdf