Meno:Ján
Priezvisko:Sliacky
Názov:Vyrovnávanie zaťaženia na nespoľahlivých procesoroch
Vedúci:Dr. Tomáš Plachetka
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:vyrovnávanie zaťaženia, spoľahlivosť, odolnosť voči chybe
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu dynamického distribuovaného vyrovnávania zaťaženia na nespoľahlivých procesoroch, to znamená takých, u ktorých môže kedykoľvek a na akúkoľvek dlhú dobu nastať chyba zrútením. Ďalej obsahuje praktické merania navrhnutého modelu škálované viacerými veličinami a zhodnotenie efektivity paralelného výpočtu navrhnutého modelu.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf