Meno:Martin
Priezvisko:Rejda
Názov:Modular Redesign of The blog.matfyz.sk Portal
Vedúci:Martin Homola
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:Weblogy, Modulárny dizajn, XSLT, XML, XML databáza
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá analýzou pôvodného kódu portálu blog.matfyz.sk, návrhom jeho novej architektúry a následne jej implementáciou. Počas návrhu je využité modulárne programovanie a niekoľko princípov z oblasti softwareového inžinierstva. Modulárny návrh je potrebné vytvoriť aj s ohľadom na rôzne typy jazykov a technológií, ktoré sa používajú v tejto webovej aplikácii. Počas analýzy sa zaoberáme najväčšími problémami portálu ako je zle navrhnuté delenie tried, či rozšírenie o dodatočnú funkcionalitu zapracovanú priamo do portálu zložitým a neprehľadným spôsobom. V návrhu predstavujeme nový model obsahujúci kľúčové prvky z oblasti modulárneho programovania aplikované na jazyky ako XSLT, XQuery či XPath a technológie ako XML, ktoré neumožňujú jednoducho modularizovať dáta alebo kód. Na záver predstavujeme implementáciu s návrhom tried a spôsobom prepojenia jednotlivých technológií a jazykov.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
blog.zip