Meno:Peter
Priezvisko:Košinár
Názov:Konečné kvantové výpočtové modely
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2005
Blok:MMI
Kľúčové slová:úvod do kvantových výpočtov, zjednocujúci pohľad, kvantové modely
Abstrakt:Práca obsahuje úvod do teórie kvantových výpočtov, demonštrujú sa niektoré rozdiely medzi výpočtami klasickými a kvantovými verziami a spomíname aj niektoré konkrétne kvantové modely.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.ps