Meno:Milan
Priezvisko:Plžík
Názov:Implementácia virtuálneho počítača na x86 hardvéri
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:virtuálny počítač, emulácia, operačný systém, hardvér
Abstrakt:Predmety zaoberajúce sa operačnými systémami sú v súčasnosti povinným obsahom každého študijného odboru zameraného na informatiku. Často pokrývajú veľký a rôznorodý obsah učiva, pričom na cvičeniach sa používa softvérové riešenie, ktoré študentov prakticky oboznámi s najdôležitejšími témami. Cieľom tejto práce je vytvoriť sadu programov, ktoré umožnia efektívne a jednoducho vytvárať rôzne cvičenia, ako tiež demonštrovať niektoré časti fungovania bežných operačných systémov. Prístup, ktorý je rozoberaný v tejto práci, vytvorenie virtuálneho počítača so simulovaným zjednodušeným hardvérom. Samotné riešenie je zložené z emulačného jadra zabezpečujúceho základnú funkcionalitu a správcovských programov, ktoré simulujú samotný hardvér. Prílohou ku práci je implementácia jadra aj ukážkových správcovských programov.

Súbory diplomovej práce:

virtual_computer.pdf
diplomovka.iso