Meno:Martin
Priezvisko:Námešný
Názov:Voľba šéfa na cayleho grafoch s lineárnym počtom správ
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:distribuované algoritmy, voľba šéfa, cayleho graf, lineárny počet správ, turnajová schéma, transpozičný les
Abstrakt:Práca sa zaoberá problémom voľby šéfa na cayleho grafoch s použitím lineárneho počtu správ. Štrukturálne vlastnosti a zmysel pre orientáciu majú veľký vplyv na počet prenesených správ. V práci sme navrhli algoritmus na voľbu šéfa na cayleho grafoch generovaných transpozičným lesom využívajúci turnajovú schému. Podarilo sa nám nájsť netriviálnu podtriedu cayleho grafov, na ktorých je možné zvoliť šéfa s použitím lineárneho počtu správ.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf