Meno:Štefan
Priezvisko:Konečný
Názov:SINGLE AGENT ANSWERING SYSTEM an Intelligent Agent approach to Question Answering
Vedúci:doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc
Rok:2010
Blok:INF
Kľúčové slová:Question Answering, Intelligent Agent
Abstrakt:V tejto diplomovej práci sme predstavili inovatívny prístup k Question Answering-u. Pozeráme sa na túto úlohu z perspektívy Inteligentného Agenta, ktorý sa usiluje vo svojom prostredí nájsť informácie dôležité k zodpovedaniu otázky, ktorá mu bola položená. Vďaka svojej interakcií s prostredím - internetovou encyklopédiou Wikipédiou - môže agent nadobodnúť nové poznatky alebo prehodnotiť dôležitosť už známych faktov. Tiež sme odhalili niektoré problémy spojené s týmto prístupom a navrhli sme postupy ako ich riešiť. Z funkcí spojenia a funkcí hodnotenia ktoré sme navrhli sa exponenciálna funkcia spojenia spojená s maximovou hodnotovou funkciu alebo hodontovou funkciou medzného priemeru javia ako najživotaschopnejšie. Stále je však potrebný ďaľší výskum a vyhodnotenie týchto funkcii. Dúfame že touto prácou podnietime vznik ďaľších Agentových a Multi Agentových systémov, schopných zodpovedať otázky týkajúce sa vzťahov medzi entitami, ako aj iné zložité triedy otázok.

Súbory diplomovej práce:

konecnySAASpolished.pdf