Meno:Marek
Priezvisko:Košta
Názov:Rozšírené zásobníkové automaty
Vedúci:prof. RNDr. Pavol Ďuriš, PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:Zásobníkový automat, flipový zásobníkový automat, sila epsilon krokov, Greibachovej normálny tvar, uzáverové vlastnosti
Abstrakt:V práci pojednávame o modifikácií klasického modelu zásobníkového automatu, presnejšie o flipových zásobníkových automatoch. Venujeme sa deterministickému aj nedeterministickému modelu. Skúmame silu epsilon krokov v nedeterministickom modeli. V deterministickom modeli sa venujeme najmä uzáverovým vlastnostiam. Snažíme sa ponúknuť nové idey a výsledky. Hlavným výsledkom práce je vyriešenie otvoreného problému epsilon krokov v nedeterministickom modeli.

Súbory diplomovej práce:

dipl_final_el.pdf