Meno:Lucia
Priezvisko:Haviarová
Názov:Metrické vlastnosti čiastočných boolovských funkcií
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:náhodná čiastočná boolovská funkcia, disjunktívna normálna forma, pravdepodobnostný priestor, interval
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je sformulovať a dokázať tvrdenia o asymptotických odhadoch zložitosti úplnej a skrátenej disjunktívnej normálnej formy náhodnej čiastočnej boolovskej funkcie, pracovať s geometrickou reprezentáciou tejto funkcie a preskúmať dimenzie a počet podkociek.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova praca.pdf