Meno:Michal
Priezvisko:Kováč
Názov:Návrh a implementácia FOSS verzie hry Mariáš
Vedúci:RNDr. Michal Forišek PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:Mariáš, Teória hier, Minimax, Neúplna informácia
Abstrakt:Práca sa zaoberá vývojom free open source verzie hry mariáš a algoritmu pre počítačového hráča, o ktorom sa predpokladá, že bude lepší ako už existujúce implementácie, ktoré rozhodujú o nasledujúcom ťahu pomocou sady podmienok navrhnutých skúsenými hráčmi. Práca obsahuje aj prehľad problematiky s definíciami základných pojmov teórie hier, prieskum existujúcich implementácií a známych metód, ktoré sa dajú použiť pri vývoji počítačového hráča. Predpokladá sa, že hráč, ktorý je založený na prehľadávaní stavov, bude mať úspech aj pri tejto hre troch hráčov s neúplnou informáciou. Graficky znázornené výsledky testovania potvrdzujú tento predpoklad.

Súbory diplomovej práce:

dip.pdf
Openmarias_1.1_src.tar.gz