Meno:Tomáš
Priezvisko:Malík
Názov:Neurálny model integrácie jazykových a motorických znalostí simulovaného agenta
Vedúci:doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:akvizícia významov, vykonávanie akcií, robot iCub
Abstrakt:Jednou z dlho skúmaných a stále otvorených otázok výpočtovej kognitívnej vedy je mechanizmus, ktorý ľuďom umožňuje priraďovať k slovám ich význam. Kognitívna robotika sa snaží pomôcť zodpovedať túto otázku študovaním rôznych hypotéz a fenoménov pomocou reálnych či simulovaných robotických agentov. Hlavným cieľom práce je návrh, implementácia a otestovanie nového systému na báze neurónových sietí v úlohe vykonávania akcií, na základe ich jazykového opisu a taktiež pomenovania vykonanej akcie. V teoretickej časti uvádzame prehľad súvisiacich prác a použitých metód. Náš prezentovaný model sa vyznačuje použitím biologicky vierohodného učenia sa senzomotorických akcií pomocou posilňovania. Virtuálnu scénu sme vytvorili v realistickom simulátore precízne navrhnutého humanoidného robota iCub. Navrhnutý model sme úspešne implementovali a natrénovali na vykonávanie jazykom opísaných akcií s objektami na scéne prostredníctvom iCub-a. Model bol zároveň schopný vykonávanú akciu správne pomenovať. Vyhodnotili sme aj generalizačnú schopnosť systému a považujeme ju za veľmi dobrú.

Súbory diplomovej práce:

malik.dp.pdf
priloha.zip