Meno:Pavol
Priezvisko:Panák
Názov:Konečné automaty so žetónmi
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:žetón, jednosmerné a dvojsmerné, žetónové automaty, výpočtová sila
Abstrakt:V práci skúmame výpočtovú silu jednosmerných konečných automatov so žetónmi pre rôzne počty žetónov a hláv. Uvádzame dôkaz nárastu výpočtovej sily jednosmerných žetónových automatov v závislosti od pridávania hláv. Podobný nárast výpočtovej sily žetónových automatov sme ukázali aj pri zväčšovaní počtu žetónov. Dokázali sme rozdielnosť jednosmerných žetónových deterministických a nedeterministických automatov. Rozobrali sme aj tému, či je možné zameniť jeden žetón za jednu hlavu a naopak, v ktorej sme ukázali, že takéto zámeny nie sú možné bez určitej straty výpočtovej sily žetónového automatu. V neposlednom rade sme dokázali hornú hranicu počtu "sensing" hláv, ktoré sú schopné kompenzovať stratu jedného žetóna.

Súbory diplomovej práce:

panak_dipl_final.pdf