Meno:Martin
Priezvisko:Králik
Názov:Pravdepodobnostné modely pre alternatívny zostrih génov
Vedúci:Mgr. Tomáš Vinař, PhD
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:alternatívny zostrih DNA, hľadanie génov, pravdepodobnostné modelovanie, inferencia
Abstrakt:V tejto práci sa venujeme štúdiu pravdepodobnostných modelov alternatívneho zostrihu DNA. Našim cieľom bolo jednak vytvoriť pravdepodobnostné modely popisujúce vlastnosti alternatívneho zostrihu ako náhodných grafov, ako aj navrhnúť metódy, ktorými je možné takéto modely spätne využiť na predikciu alternatívneho zostrihu. V budúcnosti môže naša práca viesť k praktickým metódam na predikciu alternatívneho zostrihu v DNA sekvencii, ako aj k lepšiemu pochopeniu fungovania alternatívneho zostrihu v živých organizmoch.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf