Meno:Andrej
Priezvisko:Gatial
Názov:Testovanie prvočíselnosti - Algoritmus AKS
Vedúci:RNDr. Jaroslav Guričan CSc
Rok:2005
Blok:APV
Kľúčové slová:prvočísla AKS
Abstrakt:Algoritmus znamená prelom v problematike určovania prvočíselnosti, pretože dokazuje, že uvedený problém je v zložitostnej triede P. Obsahom práce je preštudovanie teórie na zvládnutie algoritmu, predstavenie dôkazu a algoritmu, jeho implementácia v jazyku C s knižnicami prostredia PARI a NTL, vyhodnotenie a porovnanie behu implementácii.

Súbory diplomovej práce:

dipl.zip