Meno:Peter
Priezvisko:Bolemant
Názov:Virtuálne zariadenia: Generátor Linux-ových distribúcií
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:Linux, distribúcia, online generovanie, automatizácia, generatux
Abstrakt:Témou a cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie online generátora Linux-ových distribúcií s automatickým inštalátorom minimalizujúcim potrebu zásahu používateľa po jej vytvorení. Časť práce sa venuje prehľadu Linuxových systémov ako takých. Rozoberieme súborové systémy podporované Linux-om a jednotlivé komponenty Linux-ových systémov ako je kernel, adresárová štruktúra, shell, booter a nakoniec aplikácie; vytvoríme si tak celkový prehľad o tom, čo má byť výsledkom skladania Linux-ovej distribúcie. V ďalších častiach práce vysvetlíme postup manuálnej tvorby distribúcie a uvedieme známe online aplikácie umožňujúce jej generovanie. Prácu uzatvára navrhovaný spôsob riešenia uvedeného cieľa vo forme novej online aplikácie generatux.

Súbory diplomovej práce:

e-verzia.pdf