Meno:Martin
Priezvisko:Vlčák
Názov:Podobnosť slov
Vedúci:RNDr. Michal Forišek PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:Podobnosť slov, semantika, www, vyhľadávač, kontext, metrika, vzdialenosť
Abstrakt:Táto práca skúma zisťovanie sémantickej podobnosti slov, na základe výsledkov www vyhľadávačov. Obsah www stránok je tvorený ľudskými používateľmi a preto je veľmi dobrým zdrojom výrazov, na základe ktorých, možno určiť sémantick ú podobnosť slov. Práca sa venuje hľadaniu vhodnej metódy na vyjadrenie podobnosti slov a spôsobu ktorým možno na základe nameranej podobnosti slov, zaradiť´ slovo na jeho miesto do korpusu jazyka.

Súbory diplomovej práce:

vlcak_dp_podobnost.rar
main.pdf