Meno:František
Priezvisko:Grega
Názov:Malé dvojité cyklové pokrytia v grafoch
Vedúci:prof. RNDr. Martin Škoviera PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:SCDC, PPDC, EPPDC, cyklus, pokrytie cyklami, grafové nakrytie, šikmý súčin, voľný súčin
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá hypotézou o malých dvojitých cyklových pokrytiach na karteziánskych, respektíve zovšeobecnených karteziánskych súčinoch grafov.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf