Meno:Marika
Priezvisko:Mitrengová
Názov:Kombinátory hašovacích funkcií
Vedúci:RNDr. Michal Rjaško
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:kryptogra cká hašovacia funkcia, rodina hašovacích funkcií, robustný kombinátor
Abstrakt:V práci sa venujeme rodinám hašovacích funkcií a robustným kombinátorom, ktoré zachovávajú viacero vlastností. V prvej časti uvádzame základné vlastnosti rodín hašovacích funkcií. V ďalšej časti prezentujeme výsledky pre už známe robustné kombinátory, ktoré rozšírime o naše zistenia. Pre tieto kombinátory dokazujeme zachovávanie vlastností, ktoré neboli dokázané. V závere našej práce navrhneme konštrukciu kombinátora vlastností, ktorá kombinuje vlastnosti čiastkových funkcií.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf