Meno:Ondrej
Priezvisko:Pašuth
Názov:Voľba šéfa v sieťach s chybnými linkami
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič PhD.
Rok:2011
Blok:INF
Kľúčové slová:dynamické chyby, jednoduchý prahový model, voľba šéfa, synchronizácia, vlákno
Abstrakt:Vo svojej diplomovej práci som sa venoval modelovaniu dynamických chýb v synchrónnych sieťach (vrcholy rozposielajú správy len v čase tiknutia synchronizačných hodín) a tiež riešením niektorých problémov vo vytvorenom modeli. Zameral som sa najmä na broadcasting a voľbu šéfa, pričom som nadviazal na niektoré publikované výsledky a vytvoril algoritmus pre voľbu šéfa v ľubovoľnom hranovo k-súvislom grafe. Toto bol hlavný cieľ mojej diplomovej práce, pričom ani nebolo vopred jasné, či sa takýto algoritmus dá skonštruovať. Okrem detailnej analýzy tohto algoritmu som v práci tiež načrtol niektoré základné postupy a techniky pri tvorbe algoritmov pre niektoré problémy. Vytvorený algoritmus by sa dal použiť aj v reálnom svete, je však veľmi prísny na počty strácaných správ, pričom v reálnych sieťach je počet strát nižší.

Súbory diplomovej práce:

Pasuth.pdf