Meno:Boris
Priezvisko:Slávik
Názov:Refaktorovanie ako metóda údržby softvéru - súčasný stav
Vedúci:RNDr. Marián Vittek, PhD.
Rok:2005
Blok:PPS
Kľúčové slová:refaktorovanie, prehľad, údržba softvéru, softvérové inžinierstvo, extrémne programovanie
Abstrakt:Refaktorovanie je proces, ktorý sa zameriava na evolúciu zdrojového kódu. Umožňuje nám zlepšiť dizajn kódu, spraviť ho viacej flexibilnejším a znovupoužiteľnejším pre ďalšie zmeny a pri tom zachovať správanie programu. Je to disciplinovaný spôsob, ako meniť zdrojový kód programu tak, aby sme doňho nezaniesli chyby. V tejto diplomovej práci sa pokúsim zhrnúť získané poznatky o technike refaktorovania a vytvoriť prehľad o výskume a pokroku v tejto oblasti. Cieľom je vytvoriť monografiu o refaktorovaní, ktorá má uviesť čitateľa do tejto problematiky.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka_boris_slavik.pdf