Meno:Marcel
Priezvisko:Ďuriš
Názov:Rozpoznávanie objektov v okolí za účelom vizuálneho merania dohľadnosti
Vedúci:RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
Rok:2012
Blok:INF
Kľúčové slová:počítačové videnie, kognitívne videnie, umelá inteligencia, meteorologické pozorovanie
Abstrakt:Dohľadnosť je veličina významne ovplyvňujúca leteckú dopravu, a jej presné meranie podmieňuje bezpečnú prevádzku letísk. Zaužívané metódy však dohľadnosť nemerajú priamo podľa toho, ako ďaleko sú najvzdialenejšie viditeľné objekty, ale ju odhadujú na základe vlastností atmosféry v mieste merania. Rozhodli sme sa nahradiť zaužívané prístroje kamerou a jej výstupy následne analyzovať pomocou algoritmov počítačového videnia. V tejto práci sme analyzovali možnosti detekcie výrazných objektov v scéne a jej využiteľnosť pri rozpoznávaní objektov. Taktiež sme skúmali vplyv meteorologických podmienok na pozorovateľné vlastnosti rôznych objektov v okolí a na základe našich záverov sme navrhli algoritmy, ktoré umožňujú zistiť viditeľnosť daných objektov v konkrétnej scéne. Porovnali sme úspešnosť týchto algoritmov a výsledky na našej testovacej množine naznačujú ich praktickú využiteľnosť.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
prilohy.zip