Meno:Juraj
Priezvisko:Stacho
Názov:Geometrické vlastnosti náhodne indukovaných podgrafov polených hyperkociek
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Rok:2005
Blok:MMI
Kľúčové slová:booleovské funkcie, disjunktívne normálne formy, optimalizácia,pravdepodobnostné metódy, hyperkocky, polené hyperkocky
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme popísaním vlastností štruktúry tzv. polených hyperkociek. Popisujeme všetky typy podgrafov izomorfných s polenými hyperkockami (tzv. podkociek) menších rozmerov. Ukazujeme, že existujú práve 4 typy takýchto podgrafov. V ďalšom popisujeme štruktúru prienikov týchto podgrafov. Nakoniec zavádzame diskrétny pravdepodobnostný priestor, na ktorom hľadáme hodnoty náhodných premenných popisujúcich počet podkociek obsiahnutých v náhodne vybranom podgrafe polenej hyperkocky a počet tzv. maximálnych podkociek obsiahnutých v náhodne vybranom podgrafe.

Súbory diplomovej práce:

main_final.pdf