Meno:György
Priezvisko:Tomcsányi
Názov:Simulácia PRAM výpočtov
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2012
Blok:INF
Kľúčové slová:PRAM, simulácia, paralelné algoritmy
Abstrakt:Parallel Random Access Machine - PRAM je abstraktný model, ktorý sa stal základným nástrojom na analýzu paralelných algoritmov. Umožňuje študovať podstatné problémy pri paralelizácii a zostáva na dostatočne vysokej úrovni, aby bol nezávislý od konkrétnej architektúry. Preto sa tento model používa na prezentovanie paralelných algoritmov na rôznych informatických kurzoch. Vzniká preto prirodzená požiadavka umožniť písanie algoritmov pre PRAM na reálnom systéme. Cieľom tejto práce je návrh a implementácia simulátora pre PRAM, ktorý umožní simulované spúšťanie paralelných algoritmov.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
dipl.zip