Meno:Marek
Priezvisko:Manduch
Názov:Siete senzorov pre monitorovanie roviny použitím rotačných a lúčových senzorov
Vedúci:Mgr. Stefan Dobrev, PhD.
Rok:2013
Blok:INF
Kľúčové slová:detekcia votrelca, monitorovanie oblasti, sieť senzorov, rotačný senzor, lúčový senzor, dynamické monitorovanie
Abstrakt:Táto diplomová práca sa venuje návrhu a implementácii algoritmu pre overovanie správnosti návrhu siete senzorov pre monitorovanie roviny a jednoduchých mnohouholníkov použitím rotačných a lúčových senzorov. Vytvárame formálny popis použitého modelu, ktorý pre účely automatického overovania rozširujeme o nové pojmy (význačný bod, sektor, oblasť, ... ) podrobnejšie popisujúce konfiguráciu systému. Definujeme pojmy, ktoré nám umožňujú sledovať dynamické správanie systému a vyhodnotiť, v ktorých oblastiach sa môže votrelec nachádzať a v ktorých nie.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
CD_priloha.zip